Fængselsbetjent

 
Jobbeskrivelse: En fængselsbetjent arbejder med at opretholde sikkerhed, orden og kontrol i samarbejde med sine kollegaer. Det indebærer de daglige inspektioner, men også rådgivning, vejledning og støtte til de indsatte, samt ledsagelse ved udgang til besøg hos familie, sociale myndigheder og lignende. 

Typiske arbejdspladser: Fængselsbetjenten arbejder i et af de fængsler eller arresthuse som ligger geografisk fordelt over hele landet. Der er gode muligheder for at finde en arbejdsplads som ligger praktisk i forhold til bopæl, ligesom der er mulighed for at have indflydelse på tilrettelæggelse af egne arbejdstider.  

Når dommen er afsagt overgår arbejdet til fængselsbetjenten.

Godt hvis man kan lide: At arbejde med mennesker og kan trives i et miljø som kræver en robust indstilling til dagligdagen med eventuelle konflikter, men også mulighed for at gøre en forskel med støtte og motivation til social udvikling. Fængselsbetjenten er en fast del af hverdagen for mennesker som typisk befinder sig i  en problematisk og kompliceret situation.    

Uddannelsesforløb: Uddannelsen til fængselsbetjent tages via kriminalforsorgen. Den veksler mellem praktik i fængslerne og teori på uddannelsescenter og tager sammenlagt 3 år. Den indeholder grundlæggende viden om eksempelvis emner som kriminalforsorgen, konfliktløsning, pædagogik, strafferet, idræt og sociallære. Der er forskellige adgangskrav som skal opfyldes og man skal være fyldt 21 år.  

 

 

Som fængselsbetjent arbejder man i et team med faste regler i lukkede omgivelser.

Hvorfor skulle jeg: Hvis du interesserer dig for mennesker og gerne vil arbejde i en hverdag hvor du er med til at gøre en forskel. Som fængselsbetjent er du med til at løse en meget vigtig samfundsopgave med at passe på strafafsonere, men samtidig har du mulighed for at hjælpe mennesker med problemer videre i en mere positiv retning med deres liv efter endt afsoning. 

 

 

Når der vinkes farvel til fængselsbetjenten kan der forhåbentlig startes på en frisk.

Hvorfor vil samfundet have glæde af dig hvis du vælger at blive fængselsbetjent: Fordi der er brug for fængselsbetjente til at sikre ordentlige forhold og sikkerhed i fængslerne. Det er naturligvis for at beskytte borgerne udenfor mod flugt under afsoning, så indsatte bliver i det fængsel hvor det er bestemt at afsoning skal foregå, men også for at beskytte de indsatte så den idømte straf kan forløbe bedst muligt. De vil altid være diskussion om hvor vidt straf hjælper, men det er på nuværende tidspunkt den mulighed som er valgt i vores samfund og derfor skal opgaven løses på kompetent vis. Fængselsbetjenten skal også i fremtiden med sin indsats være med til at fastholde udvikling, orden, sikkerhed og gode forhold under afsoning af straf i vores fængsler og arresthuse.  

 

Uddannelsessteder og arbejdspladser tilbyder:

 

 

Gode links:

www.ug.dk